เพาะถั่วงอก อัตโนมัติ

sirjoddsza 06:34 17571 25
Show more
ทดสอบถังเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ ระบบน้ำหมุนเวียน ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ ไม่ต้องรดน้ำเอง กับถังเพาะ 9 ถัง สนใจติดต่อได้ที่ facebook : https://www.facebook.com/sirjodds Fan Page : https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95/514316971986694

Related Videos

Footer Image