Тибетски пеещи купи (Tebitan Singing Bows)

cogitality 00:40 3657 5
Show more
Каква е тайната на тибетските пеещи купи? Откъде произлиза пеещияг звук "Ом"...? И до днес терминът "херметичен" се използва в смисъл на "таен". Последователите на Хермес винаги спазвали принципа на секретност в своите учения. Те не вярвали в това, "да се хвърлят бисери на свинете", а по-скоро защитавали позицията "мляко за бебетата; месо за мъжете" ... Тази политика на грижливо разпространение на истината винаги е била характерна за херметиците, до наши дни. Херметичното учение може да се срещне във всички страни, сред всички религии... В древността съществувала компилация от някои основни Херметически учения, която била известна като "КИБАЛИОН". Представяме ви пълният текст на аксиомите, които съдържа тази малка книжка. СЕДЕМТЕ ХЕРМЕТИЧНИ ПРИНЦИПА 1. Принцип на менталността - "ЦЯЛОТО е УМ; Светът е ментален." 2. Принцип на съответствието - "Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе." 3. Принцип на вибрацията - "Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко вибрира." 4. Принцип на противоположностите - "Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят." 5. Принцип на ритъма - "Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява." 6. Принцип на причината и следствието - "Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответсвие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона" 7. Принцип на рода - "Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива" Според ТЕОРИЯ НА КОГИТАЛНОСТТА осмият принцип не е бил таен, а неразбран: 8. Принцип на целостта -- Стремежът към (каквото и да е), елиминира същото това ... (каквото и да е) наполовина и единствено тяхното сливане (на точно това „каквото и да е" с неговата противоположност) дава пълнота, цялостност и съвършенство... Иначе казано -- и експлозията и имплозията се съдържат в една чаша вода, а тяхното сливане, покой и движение дава истината -- звукът от пееща купа - ОМ Теория на Когиталността, ivomir Повече информация: http://online.cogitalnost.com/index.php, http://www.facebook.com/kogitalnost What is the secret of the Tibetan singing bows? Where the singing sound "OM"comes from? Is there a connection with our pineal gland (the third eye)? The answers in... Theory of Cogitality, ivomir More Information: http://cogitalnost.com/index.php, http://www.facebook.com/cogitality
Ads

Related Videos

Footer Image