หอมแผ่นดิน ตอน...บัวไม่ไร้น้ำ คนไม่ไร้แผ่นดิน

0U9a7svSr85lEbrKkklcpw 18:49 33317 133
Show more
ด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้ชาวนาบัวหลายรายอาจเลี่ยงการทำนาบัวด้วยปุ๋ยและยาเคมีได้ยาก แต่สำหรับ อาภรณ์ ช้อยประเสริฐ เธอเคยได้รับผลอันตรายจากสารเคมีมาแล้ว จึงบอกตัวเองว่าเราสามารถทำนาบัวแบบธรรมชาติได้ ด้วยการให้ธรรมชาติบำบัดกันเอง ฝักบัวของเธอจึงหวานอร่อยอย่างปลอดภัย ทุกวันนี้ อาภรณ์มีความสุขกับการเป็นเกษตรกรนาบัวอินทรีย์ที่ไม่ต้องแข็งขันกับใคร เย็นใจ และเย็นเท้าทุกครั้งที่ได้สัมผัสนาบัว เพราะนั่นคือสิ่งที่เธอได้เลือกที่จะทำบนแผ่นดินผืนนี้
Ads

Related Videos

Footer Image