หวั่นบั้งไฟชนเครื่องบิน ศูนย์การบินอุบลวอนก่อนยิงแจ้งล่วงหน้า

noppamba8 09:39 5433 7
Show more
รายการ8โมงเช้าข่าว11 วันที่2พฤษภาคม2556 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08.05-09.00 น. สทท.อุบลราชธานี ผู้ประกาศ 1.นพพร พันธุ์เพ็ง 2.ภาณุ มัชฌิมา 3.สุชัย เจริญมุขยนันท บก.ข่าว ภาณุ มัชฌิมา แสดงความคิดเห็นได้ที่ 045-281393
Ads

Related Videos

Footer Image